MYKO TRÆ

Til dyrkning, etablering og revitalisering af træer

Produktinformation


Fremme af vækst og forbedring af jorden!

 

Mykorrhiza er svampe, der i symbiose med træernes rødder øger tilgangen af vand og næringsstoffer, og til gengæld får sukkerstoffer retur. Derfor kan disse svampe fremme både rodudviklingen og trævæksten, selv under ugunstige jordforhold. Fordi Mykorrhiza er så effektive til at finde enhver vand og nærings ressource i vækstmediet, og til at administrerer den for træet, kan du også spare på gødskning. Brug dog evt. lidt organisk gødning og giv planterne få dybdevandinger ved tørkeindeks 9 eller derover.


Mykorrhizale-produkter reproducere mængden af levende mikroorganismer fra naturen, hvilket sikrer at træerne danner et naturligt samfund med nyttige mykorrhizale symbioser. Dermed fobedres jorden og træernes vitalitet styrkes, hvilket styrker træet mod kritiske situationer, som f.eks. tørke. Disse vigtige partnere for planterne findes ikke i alle slags præparerede vækstmedier, hvor der ofte er lagt mere fokus på struktur end på aktive svampe og gavnlige bakterier. Ligeledes findes de ikke i mange jord- og grusarter. I moderne planteproduktion, plejes planterne optimalt af professionelle gartnere i vækstfasen, med jord med højt humusindhold, organiske gødninger og mellemafgrøder, der gavner jord og planter. Den første stress, der kan være altødelæggende for planten, opstår oftest ved ud/omplantning af dem til dårlige jordforhold.


PRODUKTFORDELE VED TRÆPLANTNING

 • Fremmer rodudvikling og plantevækst
 • Styrker træet på et tidligt tidspunkt
 • Øger tolerancen for såvel regnperioder, tørke og varmestress
 • Mindre genplantning


I såvel haver, som parker og landskab lægges der mere og mere vægt på fuld bæredygtighed, en naturlig produktionsmetode og den interne kvalitet af planterne. Den rettidige inokulering af rødderne med naturlige mykorrhiza jordsvampe styrker planterne bæredygtigt.


Da gartnere og landskabsarkitekter ofte skal garantere en vækstrate for projekter, og fiaskoer er dyre at erstatte, sikre behandlingen med mykorrhizale-produkter at reducere stress ved omplantning og udfald reduceres betydeligt, hvilket sparer arbejde og omkostninger!


Specifikationer


 Træproduktion, -træplantning og -restaurering 

Blanding af mycorrhiza svampe 

Forbedrer jordbundsstrukturen en sammenlægning 

Øger humus-indholdet 

Kan anvendes i økologisk landbrug i overensstemmelse med EF-Kommissionen forordning 889/2008 Artikel 3, stk. 4 


Jordbundsændring/biostimulerende 

Ved at bruge højmose tørv, ler og levende mikroorganismer 

Til forbedring af jordbunden og forøgelse af den biologiske aktivitet 

Hvis produktrelaterede applikationsanbefalinger følges, ligger det samlede næringsstofinput under de maksimumsværdier, der er angivet i DüVO §4 (3) 2. 

0,53 % kvælstof (N) 

0,14 % Fosfat (P2O5) 

0,26% Kaliumoxid (K2O)


Forhandler

Proplant.dk ApS, Tlf. 93942121, info@proplant.dk 


Nettovolumen

10 l 


Indhold

Højmose tørv, ler og levende mikroorganisme 

Ectomycorrhizal svampe 

 • • Amanita muscaria, Cenococcum geophilum, 
 • • Hebeloma crustuliniforme, Hortiboletus rubellus 
 • • Pisolithus tinctoriuis, 

Endomycorrhizal Svampe 

 • • Rhizoglomus uregelmæssig, Tragtiformis mosseae, 
 • • Tragtformis caledonium, Funneliformis geosporum 

0,16 % svovl (S), 0,42 % magnesium (mg), 25,11 % organisk stof


Opbevaring

2 år, mellem 4 °C og 15 °C under mørke og tørre forhold 

 
Dosering

 • Blanding i vækstmedie 2-5 % (produktion af frøplanter) 5-10 % (planteproduktion) 
 • Placering i plantehullet 20 ml /plante (op til Ø 15 cm stamme) op til 100 ml /plante /op til Ø 40 cm stamme) 
 • Eksisterende planter op til 100 ml / plante i borehuller 
 • Overfladebehandling op til 100 ml / m² 


Yderligere oplysninger 

Med hensyn tilgenteknologi: De anvendte mikroorganismer er oprindelige stammer. Der anvendes ingen genetisk modificerede organismer (GMO'er) 


Ectomycorrhiza colonisation index (standardiseret test)

80% 


Endomycorrhiza Enheder (pr. ml)

60 


Mycorrhiza Effektivitet (øget vækst [%] i standardiseret test) 

 • Ectomycorrhiza 24. ± 5 
 • Endomycorrhiza 32. ± 8 


Specifik vægt

[g/l] 300 - 450 


Tolerance over for fungicider

Bevist 


Oplysninger om sundhed og sikkerhed

 • Ingen særlig forholdsregel nødvendig 
 • Undgå indånding eller indtagelse 
 • Fravær af fytopatogener bevist 
 • (DNA multiscan®) 
 • Materialesikkerhedsdatablad tilgængeligt på www.proplant.dk


Hent printvenlig version